Engleza pentru companii

Programele de instruire au fost aprobate de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Centrul Lingvistic American organizează cursuri de limba engleză - generale sau de limbaje specializate, pentru toate nivelurile de studiu, de la începător până la avansat. Cursurile urmăresc în  exclusivitate obiectivele şi cerinţele grupului de cursanţi dintr-o companie, firmă, corporaţie sau instituţie. 

Cursurile destinate companiilor au un grad ridicat de flexibilitate în ceea ce priveşte:

·                     programul de studiu al cursurilor (orele şi zilele, numărul de şedinţe pe săptămână, durata unei şedinţe – 1,5 h, 2h sau 3h);

·                     durata cursurilor;

·                     tematica abordată;

·                     metodele de predare;

·                     locaţia – compania beneficiară alege locul de organizare al cursurilor;

·                     predarea focalizată pe nevoile reale ale cursanţilor;

Organizarea cursurilor

Numărul cursanţilor:

·                     grupe standard de 5-8 cursanţi;

·                     grupe cu un număr mai mare sau mai mic de persoane, în funcţie de cerinţele beneficiarului;

·                     cursuri one-to-one (individuale);

Locaţia: sediul Centrului Lingvistic American sau sediile companiilor beneficiare.
Obiective:

·                     Îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare oral şi în scris.

·                     Consolidarea noţiunilor de gramatică.

·                     Dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului.

Metodologie
Se va urmări dezvoltarea celor 4 abilităţi lingvistice: citit – înţelegere text, vorbit, scris - concepere şi redactare text, ascultare – înţelegere limba vorbită. În funcţie de cerinţe, se poate pune accentul pe comunicarea orală sau pe cea scrisă.

Metodele de predare sunt moderne şi atractive, bazate pe activităţi interactive, care se întrepătrund cu abordări tradiţionale precum prezentarea clară şi sistematică a problemelor de gramatică. Prin simularea unor situaţii reale, jocuri de rol, chestionare şi activităţi de comunicare sunt verificate cunoştinţele acumulate şi sunt consolidate noţiunile gramaticale. Toate aceste activităţi au ca scop dobândirea unui nivel superior în utilizarea limbii respective în domeniul afacerilor sau la locul de muncă. 

Chiar dacă nu este un curs pentru afaceri, ci unul de limba engleză generală, programa poate fi adaptată, astfel încât să includă dobândirea cunoştinţelor necesare pentru convorbiri telefonice, redactarea corespondenţei, şedinţe şi prezentări, interviuri sau alte situaţii specifice job-ului cursantului. 

Cursanţii vor fi monitorizaţi permanent, pentru identificarea punctelor vulnerabile, pe care se va insista mai mult.

Etape

1.Întâlnirea preliminară.                                                                                            

Reprezentantul Centrul Lingvistic American şi cel al firmei beneficiare stabilesc de comun acord coordonatele generale ale cursului: tipul, numărul cursanţilor, locaţia, orarul etc.

2.Evaluarea cursanţilor.                                                                                            

În cazul în care cursanţii au deja un nivel de cunoştinţe pentru limba pe care doresc să o studieze, un profesor al Centrului Lingvistic American va organiza testarea cursanţilor pentru încadrarea într-un nivel de studiu şi formarea unor grupe cât mai omogene.

3.Întocmirea programei.                                                                                              

În urma evaluării şi a discuţiilor preliminare, Centrul Lingvistic American alcătuieşte programa de studiu, alege manualele şi materialele potrivite, în funcţie de cerinţele grupului, de rezultatele finale urmărite. Toate acestea sunt apoi prezentate reprezentantului firmei beneficiare. Programa poate suferi modificări ulterioare, fiind adaptată pe parcursul desfăşurării cursului, în funcţie de nevoile concrete şi progresul cursanţilor.

4.Feed-back final.                                                                                                  

După încheierea cursului:

  • cursanţii susţin o evaluare finală ce testează abilităţile cursanţilor;  
  • trainerul cursului împreună cu reprezentatul Centrul Lingvistic American redactează un raport final care cuprinde: noţiunile predate, activitatea şi progresul cursanţilor, rezultatele evaluării finale etc.